اخبار مدارس بنیاد

      

   

      

 

درباره بنیاد فرهنگی حضرت امام محمّد باقر علیه السلام

مغزهای متفکر و متعهد، گرانبهاترین سرمایه ی هر ملت بوده و بقای حیات فرهنگی و پیشرفت های علمی و فنی هر اجتماعی متضمن شکوفا شدن استعدادها و ارج نهادن به نیروهای اندیشمند و تحقق آن می باشد.

در کشور عزیز ما ایران متأسفانه طی قرون متمادی به علت حاکمیت استبداد و نفوذ استعمار همه جانبه به ویژه فکری و فرهنگی، استعداد صاحبان نبوغ و اندیشه یا اسیر زر و زور قدرتمندان شده و یا به خاطر عدم تسلیم، محکوم به فنا گشته و یا به علت فقدان بضاعت مالی و عدم رهبری صحیح، عقیم مانده و خسارت های جبران ناپذیری بر ملت ما خصوصاً و بر جامعه ی اسلامی عموماً تحمیل گردیده است.

 اهداف بنیاد:

شناسایی افراد نیازمند با استعدادهای فوق العاده در سطح جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنها با رعایت اولویت مراتب صلاحیت و استحقاق، در حد امکانات بنیاد

ـ تأمین نیازهای مادی ومعنوی افراد تحت پوشش، به تدریج و با این هدف که آنها بتوانند با آسودگی کامل و فارغ از هر گونه نگرانی، به امر مطالعه، تعلیم و تحقیق در کلیه زمینه های علمی و صنعتی با توجه به استعداد ذاتی و نیاز جامعه اشتغال ورزند.

ـ ایجاد و تأسیس واحدهای آموزشی در سطوح مختلف ابتدائی تا دانشگاه، پس از کسب مجوز از سازمان های مربوطه

ـ ایجاد اشتغال متناسب در مؤسسات وابسته و غیروابسته به بنیاد برای اعضای تحت پوشش در حین تحصیل به نحوی که زمینه رشد استعداد آنها فراهم گردد.