اخبار مدارس بنیاد

پوستر هفته ...

دریافت پوستر

      

   

      

 

درباره بنیاد فرهنگی حضرت امام محمّد باقر علیه السلام

مغزهای متفکر و متعهد، گرانبهاترین سرمایه ی هر ملت بوده و بقای حیات فرهنگی و پیشرفت های علمی و فنی هر اجتماعی متضمن شکوفا شدن استعدادها و ارج نهادن به نیروهای اندیشمند و تحقق آن می باشد.

در کشور عزیز ما ایران متأسفانه طی قرون متمادی به علت حاکمیت استبداد و نفوذ استعمار همه جانبه به ویژه فکری و فرهنگی، استعداد صاحبان نبوغ و اندیشه یا اسیر زر و زور قدرتمندان شده و یا به خاطر عدم تسلیم، محکوم به فنا گشته و یا به علت فقدان بضاعت مالی و عدم رهبری صحیح، عقیم مانده و خسارت های جبران ناپذیری بر ملت ما خصوصاً و بر جامعه ی اسلامی عموماً تحمیل گردیده است.

 اهداف بنیاد:

شناسایی افراد نیازمند با استعدادهای فوق العاده در سطح جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنها با رعایت اولویت مراتب صلاحیت و استحقاق، در حد امکانات بنیاد

ـ تأمین نیازهای مادی ومعنوی افراد تحت پوشش، به تدریج و با این هدف که آنها بتوانند با آسودگی کامل و فارغ از هر گونه نگرانی، به امر مطالعه، تعلیم و تحقیق در کلیه زمینه های علمی و صنعتی با توجه به استعداد ذاتی و نیاز جامعه اشتغال ورزند.

ـ ایجاد و تأسیس واحدهای آموزشی در سطوح مختلف ابتدائی تا دانشگاه، پس از کسب مجوز از سازمان های مربوطه

ـ ایجاد اشتغال متناسب در مؤسسات وابسته و غیروابسته به بنیاد برای اعضای تحت پوشش در حین تحصیل به نحوی که زمینه رشد استعداد آنها فراهم گردد.

چند قدمی با دانش آموزان عزیز ...

آرشیو چند قدمی با دانش آموزان عزیز ....